• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Čestné občianstvo

György Mikesy

Narodil sa v roku 1955. Je ženatý, jeho manželka je liečebná pedagogička a logopedička. Je otcom troch detí (Álmos, Levente, Csenge).

V súčastnosti je riaditeľom, liečebným pedagógom v Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthona v Dabasi, je podpredsedom Občianskeho Združenia Andreja Cházára v Joviciach. Zúčastnil sa vytvorenia pamätnej izby Andreja Cházára a v postavení sochy Andreja Cházára v Joviciach, čo je prvou verejnou sochou v Joviciach. Je poslancom samosprávy mesta Göd (1998-2002 a od roku 2006). Ďalej je poslancom Országos Fogyatékosügyi Tanács a Országos Szociálpolitikai Tanács. Je predsedom Hallássérültek Kultúrájáért Alapítványa.

Ocenenia:

  1. „cena za rovnaké práva“ – 23. máj 2008, za uznanie viacročnej práci v oblasti habilitácie a rehabilitácie deti a mládeže so sluchovým postihnutím
  2. „cena Andreja Cházára“ – 24. september 2004, za uznanie vynikajúcej práce vo vzdelávaní sluchovo postihnutých

Kvojka Ferencné Karánsebesy Ildikó

Narodila sa v roku 1947. Vyštudovala liečebnú pedagogiku. Od roku 1974 pracovala ako liečebná pedagogička. Jej vďačíme, že v bývalej kaplnke školy hluchých vo Váci, ktorá dostala meno po Andrejovi Cházárovi je dnes školské múzeum, kde bola predstavená jej prvá výstava o Andrejovi Cházárovi. Jej zásluhou bola zhotovená pamätná kniha, v ktorej sa nachádzajú cenné písania o Andrejovi Cházárovi. Vypracovala a vytlačila prejavy, ktoré odzneli na večierkach Andreja Cházára. Odborne pomáhala pri vytvorení pamätnej izby Andreja Cházára a pri postavení sochy Andreja Cházára v Joviciach.

Ocenenia:

  1. „cena József Angyal“ – 2001
  2. „cena za služby pre Pešt župu“ – 2007
  3. „pamätná medaila za pedagogické služby“ – 2008