• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Kontakt

Toto webové sídlo www.obecjovice.sk spravuje obec Jovice a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Jovice

Adresa:
Obecný úrad

Hlavná 50
049 45 Jovice

Úradné hodiny:

Pondelok 07:00 - 11:30 12:30 - 15:00
Utorok 07:00 - 11:30 12:30 - 15:00
Streda 07:00 - 11:30 12:30 - 16:00
Štvrtok 07:00 - 11:30 12:30 - 15:00
Piatok nestránkový deň

IČO: 00594784
DIČ: 2020937534

Všeobecná Úverová Banka a.s
IBAN. SK95 0200 0000 0000 2302 4582

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Rožňava
Región: Horný Gemer
Počet obyvateľov: 744
Rozloha: 1007 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1352

Všeobecné informácie: info@obecjovice.sk
Podateľňa: podatelna@obecjovice.sk
Starosta : Ildikó Lukacsová,  e-mail: starosta@obecjovice.sk, Tel:0910 591 122
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecjovice.sk

Sekretariát: 
Tel.:
   058 / 732 65 29
          058 / 732 79 95

E-mail: sekretariat@obecjovice.sk

Kompetencie:
Obec Jovice je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

stavebný úrad je obec Jovice - vybavuje Ing. Eva Walentinová, Šafárikova 21, 048 01, kontakt: 0902 256 239, e-mail: walentinova@gmail.comMaterská škola:

Hlavná 35, 049 45 Jovice, tel.č. : 058/732 75 03


Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35