• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Splyňovacia elektráreň na biomasu Krásnohorská Dlhá Lúka

Obec Jovice informuje verejnosť, že do Zámeru činnosti o splyňovacej elektrárni na biomasu, Krásnohorská Dlhá Lúka - doplnenie TAP a TDP je možné nahliadnuť na obecnom úrade počas stránkových dní od 3.10.2018 po dobu 21 dní.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko MŽP SR do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle MŽP SR alebo od zverejnenia oznámenia podľa §23 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správom konaní v znení neskorších predpisov; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

František Barci, starosta obce

Zoznam aktualít

Rozpis zberu komunálneho odpadu na rok 2020
Výlet
Splyňovacia elektráreň na biomasu Krásnohorská Dlhá Lúka-doplnenie TAP a TDP
Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území slovenska s prepojením na územie Rakúska
Splyňovacia elektráreň na biomasu Krásnohorská Dlhá Lúka
Oznámenie elektronickej adresy k voľbám do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017
Používanie jazykov národnostných menšín
Zmena emailovej adresy
Kanalizácia v Joviciach!
Vítame Vás na našej novej webstránke
1

Aktuality

(7719.32 kb)
(573.89 kb)
(627.77 kb)
(685.18 kb)
(275.36 kb)
(711.03 kb)
(148.1 kb)

Aktuality / Rozpis zberu komunálneho odpadu na rok 2020

(2578.13 kb)